Polowanie zbiorowe 20.12.2015.

W dniu 20 grudnia 2015 roku w miejscowości Szlachtowa uroczysko Sielska, odbyło się kolejne polowanie zbiorowe KŁ „Przehyba” w Szczawnicy. Polowanie prowadził kol. Mirosław Malinowski, a uczestniczyło w nim trzydziestu dziewięciu nemrodów. Dzięki wzorowej pracy naganki pozyskano pięć sztuk zwierzyny płowej oraz jednego lisa. W trakcie przerwy w miotach w domku myśliwskim Koła, spotkano się na zwyczajowym gorącym posiłku. Oprawę muzyczną polowania zapewnili sygnaliści myśliwscy kol. Edward Bodziarczyk oraz kol. Andrzej Rzepiel. Darz  Bór!