O naszym kole

My1bKoło Łowieckie nr 35 „Przehyba” w Szczawnicy zostało utworzone 09 listopada 1968 roku poprzez wydzielenie go z Koła Łowieckiego „Lubań” z Krościenka nad Dunajcem. Wśród założycieli było trzynastu myśliwych w tym: Franciszek Chudy, Feliks Gębala, Józef Guszkiewicz, Józef Ligas, Władysław Malinowski, Władysław Poręba, Jan Słowik, Józef Szczepaniak, Józef Waligóra, Stanisław Węglarz, Jan Wiercioch, Józef Wiercioch, Józef Zachwieja.
Pierwszy Zarząd Koła tworzyli Prezes – Józef Guszkiewicz,
Łowczy – Stanisław Węglarz, Skarbnik – Feliks Gębala oraz Sekretarz – Józef Szczepaniak. Do priorytetowych zadań zaliczono utworzenie urządzeń łowieckich w tym lizawek i paśników oraz wzmożenie działań skierowanych na zwalczanie kłusownictwa.
Ponadto w celu poprawy płynności finansowej poczyniono starania w celu przeprowadzenia polowań dewizowych na terenie obwodu dzierżawionego przez Koło. W trakcie następnych lat, kolejne Zarządy oraz Koledzy myśliwi pracowali wytrwale nad zagospodarowaniem łowiska, a w szczególności nad poprawą warunków bytowania zwierzyny oraz zwiększeniem jej ilości. Prowadzona była także introdukcja bażanta w terenach administracyjnych miasta Szczawnicy. Z uwagi na położenie geograficzne Koło Łowieckie „Przehyba” prowadzi współpracę z myśliwymi z terenu Republiki Słowacji, a w szczególności z Kołem Myśliwskim z gminy Leśnica.
W 1998 roku, w trakcie jubileuszu 30-lecia Koła w uznaniu za prowadzoną gospodarkę łowiecką uhonorowano Koło „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”, a w roku 2016 Koło otrzymało najwyższe odznaczenie łowieckie "ZŁOM".