Polowanie na drapieżniki w sezonie 2017/2018

         W dniach 24-25 luty 2018 na terenie Naszego koła odbyła się druga edycja całonocnych polowań na drapieżniki. Przedsięwzięcie to realizowane było  w ramach corocznych  „Powiatowych Polowań na Drapieżniki” organizowanych we współpracy z Zarządem Okręgowym  PZŁ w Nowym Sączu , Urzędami Gmin i Nadleśnictwami powiatu nowotarskiego.

          Celem „Powiatowych Polowań na Drapieżniki” jest redukcja drapieżników w obwodach łowieckich na terenie okręgu nowosądeckiego, ochrona i zwiększenie populacji zwierzyny drobnej, ochrona głuszca, ochrona zwierząt gospodarczych oraz zmniejszenie rozpowszechnienia się chorób zakaźnych w dzikich zwierząt.

          W czasie dwudniowego polowania na terenie Naszego Koła pozyskano 22 lisy. Pozwoliło to na zajęcie drugiego miejsca wśród wszystkich kół rejonu nowotarskiego, które wzięły udział w polowaniach. Nagroda za zajęcie czołowego miejsca za pozyskanie tak dużej liczby lisów to 40 dorosłych bażantów, które będą wypuszczone w łowisku w miesiącu lipcu 2018 r. 

           Zarząd Koła Łowieckiego "Przehyba" dziękuje grupie 16-stu myśliwych, którzy brali udział w tych polowaniach. Zapraszamy wszystkich myśliwych Naszego Koła do wzięcia udziału w polowaniach na drapieżniki w kolejnym sezonie łowieckim.