Polowanie

Polowanie wedle prawa polskiego to „tropienie, ściganie oraz strzelanie do wybranych zwierząt łownych”, (Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 23.03.2005 „w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania”).

Co to jest polowanie? W jednym zdaniu, polowanie jest czynnością mającą na celu wejście w posiadanie zwierzyny dziko żyjącej. Przez polowanie (odstrzał) rozumiemy też sterowanie liczebnością zwierząt łownych, pod kątem ich zdrowotności osobniczej oraz stosunku płci w danej populacji.
Upoważnienie do pozyskania zwierząt łownych, zwane potocznie odstrzałem, który myśliwy otrzymuje na pozyskanie danych gatunków, oparte jest na zatwierdzonych planach hodowlano-łowieckich (wieloletnich oraz rocznych).

Zgodnie z literą prawa polowania dzielimy na dwa rodzaje:

 • polowania indywidualne,
 • polowania zbiorowe.

W grupie polowań indywidualnych rozróżniamy następujące rodzaje polowań:

 • polowanie na deptaka bez psa lub z psem myśliwskim (na kuropatwy, bażanty, ptactwo wodne i błotne),
 • polowanie na czatach (na zwierzynę grubą i drobną),
 • polowanie z podchodu (zwierzyna płowa, dzik),
 • polowanie z podjazdu (zwierzyna płowa, lisy, kaczki),
 • polowanie po tropie (jeleń, daniel, dzik, kuna),
 • polowanie na wabia (jeleń-byk, sarna-kozioł, lis, jarząbek),
 • polowanie indywidualne inne - z norowcami - specjalne szkolonymi psami, potrafiącymi wejść w nory drapieżników (lisy, jenoty, borsuki).

Natomiast w grupie polowań zbiorowych wyróżniamy polowania:

 • polne (zające, kuropatwy, bażanty),
 • wodne (kaczki),
 • leśne na zwierzynę drobną (zając, królik, lis),
 • leśne za zwierzynę grubą (dziki, zwierzyna płowa),
 • na dziki z psami,
 • z fladrami na lisy (dawniej również na wilki).

beretta