Poczet sztandarowy

 

 

Koordynator pocztu sztandarowego:

                                     Marian Zachwieja

Skład pocztu sztandarowego:

Zgodnie z uchwałą Walnego zebrania koła, poczet sztandarowy reprezentują wszyscy członkowie KŁ "Przehyba"w kolejności alfabetycznej. Zwolnieni są myśliwi którzy ukończyli 60 lat i których stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie tych czynności. 

Uroczystości w których poczet sztandarowy Koła bierze udział:

Zarząd Koła podejmuje decyzje w jakich uroczystościach państwowych, kościelnych i społecznych poczet sztandarowy reprezentuje Nasze Koło.  W każdym roku poczet sztandarowy bierze udział w następujących uroczystościach: Święto Konstytucji 3 -go maja (przełęcz Przysłop w Szczawnicy), Święto Niepodległości 11 listopada, dni przyjaźni polsko - węgierskiej (sierpień w m. Szczawnica), Boże Ciało (m. Szczawnica), uroczystości na górze Błyszcz w sierpniu  ( kapliczka przy szlaku papieskim w Tylmanowe), uroczystości pogrzebowe członków Koła Łowieckiego Przehyba oraz myśliwych z innych zaprzyjaźnionych kół. Dodatkowo poczet sztandarowy występuje we wszystkich uroczystościach łowieckich np. Hubertus, Walne Zgromadzenie Koła, okolicznościowe imprezy organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ. Łącznie w każdym roku kalendarzowym poczet sztandarowy reprezentuje koła na co najmniej kilkunastu uroczystościach.