Poczet sztandarowy

 mysliwy

Koordynator pocztu sztandarowego:

Marian Zachwieja

Skład pocztu sztandarowego:

Marcin Broźny
Piotr Groński
Hubert Klimek
Piotr Kozłecki s. Jana
Adam Malinowski
Mirosław Malinowski
Łukasz Niezgoda
Józef Różycki