Nasz obwód nr 247

Koło Łowieckie nr 35 „Przehyba” w Szczawnicy gospodaruje na terenie jednego obwodu łowieckiego nr 247.
Obwód znajduje się w paśmie Beskidu Sądeckiego oraz Małych Pienin. Granicę wschodnią wyznacza potok Sielski, od wierzchołka góry Przehyba, do rzeki Grajcarek w miejscowości Szlachtowa, skąd około 500 metrów patrząc w kierunku miejscowości Szczawnica do ujścia potoku spływającego z góry Cyrhle. Dalej granica obwodu biegnie prawą odnogą potoku Pałkowskiego, aż do granicy państwa na Górze Cyrhle, skąd granicą państwa do słupka granicznego nr II/91. Następnie granica obwodu nr 247 skręca w kierunku północno-zachodnim lokalną drogą do mostu na rzece Grajcarek przy jego ujściu do rzeki Dunajec. Stąd granica obwodu biegnie rzeką Dunajec, przez miejscowości Krościenko nad Dunajcem i Tylmanowa do granicy powiatu nowotarskiego w przysiółku Wietrznice, skąd do szczytu góry Sobel, a następnie grzbietami Suchego Gronia, Dzwonkówki, Skałki do góry Przehyba.