Gospodarka łowiecka

My2bZasady gospodarki łowieckiej w Polsce określa ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku, w myśl której gospodarka łowiecka to działania w obszarze hodowli, ochrony i pozyskania zwierząt na terenach wyznaczonych obwodów łowieckich w oparciu o roczne oraz wieloletnie plany hodowlane.
Koło Łowieckie „Przehyba” w Szczawnicy prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodu łowieckiego nr 247 o obszarze 6570 ha. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, oddziaływanie drapieżników (wilków oraz rysi) oraz ruch turystyczny, prowadzenie właściwej gospodarki łowieckiej na terenie dzierżawione obwodu jest niezwykle trudne. Jednakże w związku z zaangażowaniem członków Koła oraz wzorową współpracą z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych w Krakowie, a w szczególności z Nadleśnictwem w Krościenku nad Dunajcem, Koło realizuje wieloletnie plany hodowlane. Myśliwi z Koła „Przehyba” rokrocznie dokonują remontów paśników, wykonują poletka zgryzowe oraz wykładają sól w celu poprawy warunków bytowania występującej tu zwierzyny. Każdego roku w okresie jesienno – zimowym, członkowie oraz stażyści Koła Łowieckiego nr 35 „Przehyba” w Szczawnicy, systematycznie dokarmiają zwierzęta oraz monitorują dostęp do wody. Ponadto z uwagi na występujące szkody w uprawach rolnych na terenie gmin znajdujących się w obrębie obwodu nr 247, z budżetu Koła wypłacane są stosowne odszkodowania.