Wycena wieńców 2018 r

W dniu 04.04.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Krościenko n/D odbyła się wycena wieńców jeleni byków pozyskanych w sezonie łowieckim 2017/2018. Myśliwi Naszego Koła przedstawili komisji wyceny 13 poroży jeleni byków pozyskanych w okresie rykowiska na terenie KŁ "Przehyba". Komisja pod kierownictwem dr Tadeusza Kubackiego dokonała oceny czy przedstawione poroża zostały pozyskane zgodnie z kryteriami selekcji. W dwóch przypadkach komisja uznała, że odstrzał był nieprawidłowy co będzie skutkować nałożeniem kar dyscyplinarnych w stosunku do myśliwych, którzy ten odstrzał zrealizowali. W pozostałych 11-stu przypadkach odstrzał był zgodny z kryteriami selekcji.

Zarząd KŁ "Przehyba" dziękuje wszystkim myśliwym, którzy aktywnie uczestniczyli  w polowaniach indywidualnych w okresie rykowiska. Gratulacje składamy myśliwym, którzy zdobyli kolejne cenne trofea do swoich kolekcji.