Polowania zbiorowe 2017/2018

W dniu 14.01.2018 r odbyło się ostatnie polowanie zbiorowe na terenie Naszego obwodu łowieckiego w uroczysku o nazwie Jarmuta. Polowanie to poprowadził kol. Adam Malinowski. Sezon polowań zbiorowych należy zatem uznać za zamknięty. Łącznie w minionym roku gospodarczym odbyło się 12 polowąń zbiorowych, które organizowane były w soboty lub niedziele każdego miesiąca.  Średnio w każdym polowaniu brało udział 20- stu myśliwych. Często byli to myśliwi z innych kół łowieckich, którzy co roku korzystają z zaproszeń w Nasz rejon polowań. Każde polowanie odbywało się zgodnie z regulaminem PZŁ a na niektórych z nich obecni byli sygnaliści. Łącznie na polowaniach tych pozyskano jelenie i dziki w ilości ok. 30 % obowiązującego planu. Pozostały plan zrealizowano na polowaniach indywidualnych. Spotkania podczas polowań zbiorowych służą tworzeniu atmosfery koleżeństwa. Tradycja, etyka i kultura łowiecka są nierozłącznym ich elementem.

Zarząd Koła łowieckiego "Przehyba" dziękuje wszystkim myśliwym, którzy brali udział w tych polowaniach oraz naganiaczom odbywającym staż łowiecki w Kole.