Strażnicy

mysliwy     Strażnicy Koła Łowieckiego nr 35 „Przehyba” w Szczawnicy, wraz z podziałem obwodu na rejony polowań, które dozorują:

  • Piotr Kozłecki s. Jana - dozorowane rejon polowań - 1, 2, 3, 4, 5.
  • Jan Kozłecki - dozorowane rejony polowań - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23.
  • Hubert Klimek - dozorowane rejony polowań - 12, 13, 14, 15, 19, 20.
  • Adam Salamon - dozorowane rejony polowań - 21, 24, 25, 25A.
  • Jan Malinowski - dozorowane rejony polowań - 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40.
  • Stanisław Pałka - dozorowane rejony polowań - 16, 17, 18, 27, 28, 37, 38, 39.

     W uzasadnionych przypadkach w/wymienieni strażnicy realizują powierzone im obowiązki na terenie całego obwodu łowieckiego nr 247.